وبلاگ

توضیح وبلاگ من

راهنمای پایان نامه درباره : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب

ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب

گاهی اوقات تشخیص این که فعّالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری داشته‌اند از مصادیق «شرکت» است یا «معاونت» مشکل به نظر می رسد، و این امر مخصوصاً وقتی پیش می‌آید که از نظر زمانی معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای مثال، شخصی جلوی مغازه جواهر فروشی مراقبت می‌کند تا به هنگام نزدیک شدن پلیس دوستان خود را خبر نماید و آنها با اطمینان از اینکه غافلگیر نخواهند شد در داخل مغازه به جمع آوری جواهرات مشغول می شوند، یا شخص نابینایی با  صدای بلند آکاردئون می زند، تا همکار او بتواند قربانی خود را به قتل برساند. [۱]

مثالی را که می توان برای جرم تخریب عنوان کرد برای نمونه این است که دو نفر تصمیم به بمب گذاری در یک هواپیما می‌گیرند یکی از آنها با بمب داخل هواپیما می‌شود و شخص دیگر در خارج از هواپیما و داخل فرودگاه مراقبت می کند تا کسی متوجّه شخص بمب گذار نشود.

سؤال این است که آیا شخصی که در باند فرودگاه مراقبت می کند یا شخصی که جلوی مغازه به مراقبت می‌پردازد و نابینایی که با صدای آکاردئون خود ارتکاب قتل را ممکن می‌سازد شریک جرم هستند یا معاون جرم، برای تشخیص این امر ضابطه معینی در حقوق جزا وجود دارد و آن اینکه اگر عمل شخص از مصادیق تعریف فعل مجرمانه باشد «شرکت» است وگرنه به شرطی که با مصادیق معاونت در قانون مجازات تطبیق کند، آن را معاونت در جرم می‌شناسیم.

برای نمونه در جرم تخریب صرف نگهبانی دادن برای مراقبت از شخص بمب گذار باعث تخریب چیزی نمی‌شود تا عمل او را بتوان شرکت در جرم تخریب دانست. پس اگر عمل او از مصادیق قانونی معاونت باشد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت، عمل انجام شده، چنانچه راساً جرم مستقلی را تشکیل دهد، قابل مجازات است، و الاّ بلا مجازات خواهد بود. [۲]

در مثال دیگری که زدیم قتل به کشتن دیگری اطلاق می شود، کسی که آکاردئون می‌زند کسی را نمی‌کشد تا شریک قتل باشد. در این مورد هم چنانچه عملش با مصادیق پیش بینی شده برای معاونت تطبیق کند، او را به عنوان معاون قابل مجازات می‌دانیم.

در مثال دیگر، دزدی را به صورت ربایش خدعه آمیز مال دیگری تعریف می کنند. کسی که جلوی مغازه مراقب پلیس است خود چیزی نمی رباید تا عمل او شرکت در ارتکاب جرم تلقّی شود.[۳]

 بند سوّم: مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در بدو بررسی مجازات مشارکت در جرم تخریب باید قائل به تفکیک شد به این معنا که ابتدا به جرم تخریب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا می پردازیم و بعد شروع به بررسی موارد دیگر جرم تخریب می‌نماییم.

همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش‌های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان‌هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها[۴] نامیده می‌شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا به این شرح است: «هر نوع  نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس  از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد»

بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید‌تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.[۵]

پایان نامه رشته حقوق

در مورد مشارکت دراین ماده نکاتی به نظر می رسد :

اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند.

دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.[۶]

سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می‌بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آنها شناخته شود.[۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می‌دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می‌گردد که:

نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات ‌های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است.

دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آنها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می‌‌‌شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است.

سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن‌ ها بی‌تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است.

چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.[۸]

حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می‌پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می‌کرد. در مواردی هم که قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می‌کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.[۹]

[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲ ص۵۶۲٫

[۲] . منبع پیشین ، ص ۵۶۲٫

[۳] . منبع پیشین ، ص ۵۶۳٫

[۴]. CRIMDES FOULES

[۵]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۸٫

[۶]. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشرمیزان، ۱۳۸۰،ص۲۰۲٫

[۷]. شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر مجد، ۱۳۸۸،ص۳۴۹٫

[۸]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲ ، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص ۳۳٫

.[۹] منبع پیشین، ص ۵۶٫

 
1400/02/23
مدیر سایت

واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی – بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق

واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی

پایان نامه

دراین فصل به بررسی واکنش‌های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی‌هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.

 

مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه

سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی

از ویژگی‌های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی‌کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می‌کنند.[1]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[2]

به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:

عذر همکاری: به موجب مادّه 521 ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ 518 و 519 و520 ق.م.ا می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2 مادّه 41 ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می‌توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می‌باشد می‌تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.

عذر خانوادگی: درماده 554ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده 553 و 554 در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[3]

عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 مادّه 719 ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[4]

به نظر میرسد فقط می‌توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی‌توان شامل آن دانست.

[1]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص206.

[2]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،1375، ص436.

[3]. منبع پیشین، ص440.

[4] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، انتشارات میزان، 1383، ص207.

 
1400/02/23
مدیر سایت

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق

 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

 

 

 

 

مقدمه:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف : بیان موضوع     ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب : سابقه تحقیق      …………………………………………………………………………………………………………………………………

ت : سؤالات تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ث : فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………

ج : اهداف و کاربردهای تحقیق    …………………………………………………………………………………………………………..

چ : روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ح : معرفی ساختار و پلان تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..

بخش نخست : واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران وانگلیس  ……

فصل نخست : واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب     …………………………………………………………..

مبحث اول : واژه شناسی    ……………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول : مفهوم تخریب    …………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند دوم :  مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  مفهوم اموال و اشیا ء    ……………………………………………………………………………………………………..

بند اول :  مفهوم اموال    ………………………………………………………………………………………………………………………….

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال   …………………………………………………………………………………………………….

ب : عناصر و تقسیمات  مال   …………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : مفهوم اشیاء   …………………………………………………………………………………………………………………………….

الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء   ………………………………………………………………………………………………….

ب : انواع و مصادیق اشیاء   ……………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………..

گفتاردوم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان    ………………………………………………………………………..

فصل دوم :  ارکان و عناصر جرم تخریب    ………………………………………………………………………………………….

مبحث اول :  رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار  اول :  مفهوم و مبانی رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  رکن قانونی جرم تخریب   …………………………………………………………………………..

بند اول : رکن قانونی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………………….

بند دوم : رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان   ……………………………………………………………………………….

مبحث دوم : رکن مادی   ………………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  مفهوم و مبانی رکن مادی  ………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم :  عناصر رکن مادی جرم تخریب    ………………………………………………………………….

بند اول : رفتار مجرمانه   ………………………………………………………………………………………………………………………….

الف : ماهیت رفتار مجرمانه   ……………………………………………………………………………………………………………………

ب : صور و مصادیق رفتار مجرمانه    …………………………………………………………………………………………………….

بنددوم : موضوع جرم   ……………………………………………………………………………………………………………………………

الف : اموال یا اشیاء    ………………………………………………………………………………………………………………………………

ب : منقول یا غیر منقول   ………………………………………………………………………………………………………………………..

ج :  تعلّق به غیر داشتن    …………………………………………………………………………………………………………………………

۱-      تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرّف قانونی    ………………………………………………………………………….

۲-      مالکیت مشاعی یا مفروز    …………………………………………………………………………………………………..

د :  اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱٫      تعریف اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………….

۲٫      انواع اسناد و اوراق    …………………………………………………………………………………………………………….

بند سوم :  اضرار به غیر   ………………………………………………………………………………………………………………………….

۱٫      مفهوم و انواع اضرار به غیر   ……………………………………………………………………………………………….

۲٫      رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر   …………………………………………………………….

مبحث سوم : رکن معنوی   ……………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن معنوی   ………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند اول : عنصر اراده و اختیار    ………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر  …………………………………………………………………….

بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه     ……………………………………………………………………………………………………..

بخش دوم: واکنش  کیفری در قبال  جرم تخریب در  حقوق ایران و انگلستان    …………………………

پایان نامه حقوق

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر   ………………………………………………………………………………………………

مبحث اول : مجازات اصلی   …………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اول : مجازات ساده    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تشدید یافته   …………………………………………………………………………………………………………

بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات  ……………………………………………………………………………..

الف : تعدد جرم     …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ب : تکرار جرم    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات    ………………………………………………………………………………………….

الف :  کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………………………………………….

۱٫      مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………….

۲٫      مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات  …………………………………………………………..

ب : کیفیات عینی تشدید مجازات     ……………………………………………………………………………………………………

۱٫      مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات    …………………………………………………………………..

۲٫      مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات    ……………………………………………………………..

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی   ………………………………………………………………………………………..

گفتار اول : مجازات تکمیلی   ………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی  ……………………………………………………………………………………

بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی    ………………………………………………………………………………………………………….

الف : مجازات تکمیلی اجباری    ………………………………………………………………………………………………………….

ب : مجازات تکمیلی اختیاری    ……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تبعی    ……………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..

بند دوم : مصادیق مجازات تبعی    …………………………………………………………………………………………………………

مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم   ……………………………………………..

گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب    ………………………………………………………………………

بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب    …………………………………………………………………….

بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم   …………………………………………

بند  سوم: مجازات شروع به جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب    ……………………………………………………………………..

بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب  …………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی     ……………………………………………………………………………

مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه    ……………………………………………………………………………………………

گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی    ………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی    ……………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی   …………………………………………………………………………

گفتاراول : تعلیق مجازات    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : آزادی مشروط  ………………………………………………………………………………………………………………………

نتیجه گیری    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف: نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب: پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب ۱۹۷۱   ……………………………………………………………

ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب ۱۹۷۱  ………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف : منابع فارسی    …………………………………………………………………………………………………………………………………

·         کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

·         پایان نامه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………..

·         قوانین و مقررات   …………………………………………………………………………………………………………………

ب : منابع خارجی    …………………………………………………………………………………………………………………………………..

·         کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

·         قوانین و مقررات    ………………………………………………………………………………………………………………..

ج :وب سایت ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده  انگلیسی    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

۱

۱

۱

۲

۲

۲

۳

۴

۵

۵

۵

۵

۸

۹

۱۰

۱۰

۱۱

۱۳

۱۳

۱۴

۱۵

۱۵

۱۵

۱۷

۱۷

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۳

۲۳

۲۵

۲۵

۲۵

۲۷

۲۹

۳۰

۳۲

۳۴

۳۴

۳۵

۳۷

۳۸

۴۲

۴۵

۴۶

۴۹

۴۹

۵۱

۵۶

۵۹

۶۰

۶۰

۶۰

۶۸

۶۸

۶۹

۷۱

۷۴

۷۴

۷۴

۷۵

۷۶

۷۶

۷۷

۷۹

۷۹

۷۹

۸۰

۸۰

۸۰

۸۱

۸۱

۸۱

۸۳

۸۳

۸۳

۹۲

۹۶

۹۸

۹۸

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۶

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۲

۱۱۸

۱۱۸

۱۲۰

۱۲۲

۱۲۷

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۹

۱۳۹

۱۴۰

 

 

 
1400/02/23
مدیر سایت

شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان

مقدمه :

الف - بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که  قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.

پایان نامه رشته حقوق

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده‌اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

 • جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
 • آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
 • آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
 • آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

 
1400/02/23
مدیر سایت

مفهوم اموال و اشیاء – شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب

مفهوم اموال و اشیاء

مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.[۱]

بند اوّل: مفهوم اموال

مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۳]

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۴]

پایان نامه

مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۵]از نظر واژه شناسی  مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.[۶]

برای مال ۴ تعریف پیشنهاد شده است :

 • مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.
 • هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.
 • آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.
 • آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. [۷]

 

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده ۲-۱  قانون تخریب ۱۹۷۱ یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.[۸]

تعریف دارایی در قانون ۱۹۷۱ از قانون سرقت ۱۹۶۸ دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده[۹] در سال ۱۹۸۴ هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.[۱۰]

ب: عناصر و تقسیمات مال :

عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :

 • امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.
 • قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).
 • نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست.
 • عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد.
 • مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.[۱۱]

مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک.

اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.[۱۲]

دوم- مال مثلی،[۱۳] مال قیمی،[۱۴] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.[۱۵]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.[۱۶]

.[۱] معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸٫

.[۲] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲،ص۱۱۱٫

[۳].  منبع پیشین،ص۱۱۱٫

[۴]. حجّاریان، محمد حسن، تخریب کیفری، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵و۱۰۶٫

[۵]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸٫

[۶]. حجّاریان، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۵و۱۰۶٫

[۷]. جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۳۵ و ۳۶٫

[۸]. wilham  john ,Brown:Gcse Law, sweet and Maxwell,p263,ed2005

[۹]. Henderson and batley

[۱۰] .en.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law

[۱۱] .جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۳۷ تا ۴۲٫

[۱۲] .منبع پیشین، ص ۴۸٫

[۱۳]. Tangible property

[۱۴]. intangible .property

[۱۵]. منبع پیشین، ص ۵۵٫

[۱۶]. پارسا پور، محمّد باقر، گزیده ای از اموال، انتشارات اشراق قم،۱۳۸۰، ص۲۱٫

 
1400/02/23
مدیر سایت